FBB Bjørgvin

31.08.2022
Boe Johannes Hermansen
FBB lokallag FBBs arrangementer FBB For Bibel og Bekjennelse Salmer Salmedikter Bibelbruk Bibelen Bibeltime

Kunngjøring

FBB Bjørgvin

Høsten 2022

Mandag 19. sept. kl. 19:00: Møte på NLA Høgskolen

«Ruts bok» v/diakon Annie Andersen

 

Mandag 17. okt. kl. 19.00: Salmekveld i Sandvikskirken

«Kva er ei salmebok? Ein samtale med M.B. Landstad»

v/professor emeritus og salmedikter Arve Brunvoll

Organist: Jostein Aarvik

 

Mandag 21. nov. kl. 19.00: Møte på NLA Høgskolen

«Nådetid?» v/Jan Bygstad, prest i DELK

 

* * * * *

De to ordinære møtene holdes på NLA Høgskolen i Amalie Skramsvei 3 kl. 19.00

Salmekvelden 17.okt holdes i Sandvikskirken, Bergen kl 19.00

Styret i FBB Bjørgvin:

Formann: Øystein Rønhovde, e-post: oroenhov@online.no

Nestformann: Jan Bygstad, e-post: jan.bygstad@delk.no

Kasserer: Annie Andersen.

Sekretær: Odd Sverre Hove.

Styremedlem: Sverre Langeland.

1.vara: Truls Nygaard

2.vara: Jon Tore Lie