FBB i midnattsol

02.08.2012
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Nyhet

For første gang var sommerstevnet i regi av For Bibel og bekjennelse (FBB) lagt til Nord-Norge. Det blir garantert ikke siste gang!

For første gang var sommerstevnet i regi av For Bibel og bekjennelse (FBB) lagt til Nord-Norge. Det blir garantert ikke siste gang!

Det 21. stevnet i rekken gikk av stabelen på Fjellheim Bibelskole i Tromsø i tiden fredag 29. juni – mandag 2. juli. Tema var: ”Hvem er Bibelens Gud”.

Godt innhold

Et åndelig godt stevne med tydelige og dyptpløyende foredrag og bibeltimer, nye og gamle vennskapsbånd, fine lokaliteter, et stort dugnadsarbeid fra FBBs lokallag i Nord-Hålogaland - og midtnattsol som en bare kan drømme om. Dette er bare noen stikkord fra innholdsrike stevnedager.

Talere/seminarholdere var biskop Roland Gustafsson, biskop/generalsekretær Thor Henrik With, prest/formann i FBB Erik A.H. Okkels, prest Jan Bygstad, teolog Torgeir Bygstad, misjonær Lise Rudvin og adm. sekretær Marit Gundersen.

Mange deltok

Gustafsson talte på gudstjenesten søndag formiddag på Fjellheim med 110 personer tilstede. Her forrettet prest Gunnar Helge Ødegårdstuen. På samme tid i Nordkjosbotn kirke talte Tor Henrik With, mens Erik A.H. Okkels forrettet. Her deltok ca. 35 personer.

Jan Bygstad hadde som tema: ”Den skjulte og åpenbarte Gud”, ”Den hellige Gud” og deltok i seminar sammen med Gustafsson og With med emnet: ”Bibelens Gud i Nordens kirker – hvor fører Han oss videre?”

I tillegg hadde Gustafsson bibeltimetemaet: ”Guds vilje i dag – etiske utfordringer”, mens Torgeir Bygstad hadde to seminarer: ”Guds allmakt og det ondes problem” og ”Trosforsvar anno 2012”.

Mange temaer

With hadde seminar om ”Gudsforståelsen i liturgien” mens Gundersens tema var ”Og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere” – praktisk gjennomføring i menighet og familie

Okkels talte på et av kveldsmøtene: ”Guds stemme og menneskers hjerte”, hvor Rudvin ga glimt fra misjonsarbeidet i Pakistan, der hun er mangeårig misjonær. Prest Jon Syver Norbye og With ledet hver sin familiesamling/morgenbønn.

Lørdag kveld ble det arrangert tur til en strand ved Sommarøya. Her sto FBBs lokallag - under ledelse av Richard Skollevoll og På Are Andersen - for grilling og leker. Etter at skyene hadde trukket vekk, kom midtnattsola frem. Dette var med på å gjøre stevnet uforglemmelig.

Trakk i trådene

Stevnekomiteen besto av Astrid Sagnes, Åse Næss, Erik Okkels og FBBs daglige leder Boe Johannes Hermansen. Talene finnes under ressurser på FBBs hjemmeside.