FBB-medlem tar sin tredje doktorgrad – med en apologetisk avhandling

01.08.2019
Ragnar Andersen
Aktuelt

Det må vel være en sensasjon at en nordmann tar sin tredje doktorgrad, jeg vet ikke om det har skjedd før. Men 17. mai i år ble 85 år gamle Ivar Kristianslund fra Tune i Østfold, som er medlem i FBB, tildelt graden Doctor of Ministry (D. Min.) ved Knox Theological Seminary i Fort Lauderdale, Florida, for sitt studium og sitt “major project”: “Recent Six-Day Creation rather than Macro-Evolution: The Comforting Message of Scripture”.

Ivar Kristianslund har tatt sin tredje doktorgrad. Foto: Boe Johannes Hermansen

Kristianslund har en lang karriere bak seg innen landbruksøkonomi og statistikk, bl. a. som professor ved Handelshøgskolen BI. Som ung forsker kastet han seg over økonometrien, som Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo hadde begynt å utvikle. Han har graden Dr. Scient. fra Norges landbrukshøgskole, med de to arbeidene “Markedsananalyse for matpoteter” og “Økonometrisk analyse av matpotetmarkedet i tidligpotetsesongen” fra 1963, og graden Ph.D. fra Michigan State University fra 1972, med avhandlingen “Analysis of Intraseasonal Potato Price Movements”. Hans norske og hans amerikanske arbeid grenser metodisk til hverandre, men de konkrete problemstillingene er svært ulike.

Selv om det kan være morsomt at han nå har oppnådd i alt tre doktorgrader, vet jeg at graden ikke er et mål i seg selv for den allsidige og aktive pensjonisten. Han har en ubestikkelig tillit til Guds ord og brenner etter å forsvare en bibelsk virkelighetsoppfatning. I avhandlingen argumenterer han først og fremst ut fra sitt studium av Skriften, støtter seg til lærde ungjordkreasjonister og argumenterer for at utviklingslæren må avvises allerede på erkjennelsesteoretisk basis.

 

Se anmeldelse av avhandlingen her.