FBB og kvinnelige prester

26.06.2019
Knut Alfsvåg
Formannens hjørne Kvinnelig prestetjeneste Økumenikk MF FBBs historie

Skepsis til ordningen med kvinnelige prester oppfattes ofte som definerende for FBBs identitet.

Knut Alfsvåg

Fra en side kan det virke forunderlig, ettersom spørsmålet sjelden har stått på dagsorden i løpet av de femten årene jeg har vært engasjert i FBB. Men i et historisk perspektiv er det kanskje ikke så rart likevel. Gjennom mesteparten av sine hundre år har FBB vært en forening det store flertall av MF-teologer identifiserte seg med. Dette er ikke slik lenger. At FBB ikke fulgte flertallet i MFs lærerråd da det endret standpunkt i spørsmålet om ordinasjon av kvinner i 1972, er sikkert ikke den eneste grunnen til at denne forandringen, men utvilsomt blant de viktigste.

Jubileumsåret brukes blant annet til å se nærmere også på denne delen av vår historie. I disse dager avsluttes arbeidet med en artikkelsamling som henter fram igjen noen av de klassiske bidragene fra dem som har kommet til å gi FBB sin identitet i denne saken. I tillegg kommer boken som vil bli utgitt i anledning hundreårsjubileet til å inneholde en artikkel som ser nærmere på denne problemstillingen og dens plass i FBBs historie.

Samtidig blir vi også minnet om at problemstillingen har en mye videre ramme enn den norske og lutherske konteksten. Også Den romersk-katolske kirke har fått sin kvinneprestdebatt. I Vårt Land kunne vi 20. juni lese et innlegg fra en romersk-katolsk teolog, Eirik A. Steenhoff, som la fram begrunnelsen for det tradisjonelle syn med argumenter som ligger svært nær mye av det vi finner i den artikkelsamlingen FBB nå er i ferd med å gi ut. Det dreier seg i stor grad om kjønn er å forstå som uinteressant og tilfeldig, eller om det dreier seg om en reell distinksjon som må opprettholdes av hensyn til skaperverkets godhet. Innlegget, som er katolsk i Apostolicums og Nicenums mening av ordet, og dermed også kan forstås som representativt for FBBs tilnærming, kan leses her: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751988-kvinneprest-som-maktposisjon.

At kirker arver hverandres debatter, er også et tegn på økumenisk tilnærming. Kvaliteten på det vi på denne måten overtar, kan jo være av vekslende verdi. Derfor er det fint når vi kan ta med oss innspill fra andre som vitner om at troen på den alminnelige, dvs. katolske, kirke som vi bekjenner i kirken hver søndag, har med realiteter å gjøre. Når det gjelder spørsmålet om ordinasjon av kvinner, er dette en vesentlig side av saken.

VID/MHS 26. juni 2019

Knut Alfsvåg