Felleskristen konferanse i Vennesla

01.12.2023
Boe Johannes Hermansen
Disippel Undervisning Kjønnsteori Kjønnsrevolusjon Kjønnskamp Kjønn Familie Familiebegrep Menighet Etikk

Kunngjøring

Øivind Benestad - morfarbarn.no

https://www.filadelfiavennesla.no

Konferansens visjon: ”Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke! La alt dere gjør, skje i kjærlighet.” 1 Korinterbrev 16,13-14

Olof Edsinger blir en av hoved- talerne på konferansen.

Arrangører og medinnbydere: Stiftelsen MorFarBarn, Normisjon Agder, Misjonssambandet sør,  Indremisjonsforbundet Sør, UIO Kr.sand, GuttogJente.no, Frimodig kirke Agder, FBB Agder, Søgne Misjonskirke, DELK Kr.sand, Familie- kirken Mandal, Filadelfia Vennesla.

Konferansen finner sted i  lokalene til Filadelfia Vennesla.

PS: En tilsvarende konferanse blir arrangert i Bergen lørdag 16. mars 2024.  

 

https://www.disippel2024.no/