Fordypning i luthersk tro

05.09.2017
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Reformasjonen

Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 31. august - 03. september. Vel 100 deltagere fra Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Romania og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Luthersk – til forskjell fra... ”.

Mange av deltagerne på Lutherske fordypningsdager samlet til felles fotografering.

Det var personer fra mange land tilstede på fordypningsdagene i DELK-kirken i Bergen. Til høyre pastor loci, Jan Bygstad.

Forumet har som målsetting å fremme innsikt og forståelse for sentrale og livgivende sannheter i klassisk luthersk tro og bekjennelse, særlig i møte med dagsaktuell forvirring. LF ønsker at dagene blir til oppbyggelse, frimodighet og hjelp til sjelesorg. I tillegg betyr sosialt samvær og kontakt med nye mennesker mye. Slik var erfaringen også i år.

Årets talere var Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, prester i DELK, Peter Olsen, ekstern lektor systematisk teologi ved Dansk Bibelinstitutt og bibellærer ved Luthersk Misjons høyskole, James Arne Nestingen prof. em. ved Luther Seminary i St. Paul, Minnesota og John T. Pless, amanuensis i praktisk teologi og misjon ved Concordia Theological Seminary i Ft. Wayne.

Årets samling, som var den fjerde i rekken, var knyttet til reformasjonsjubileet og gav anledning til å holde fram betydningen av den lutherske bekjennelse, se på de spesifikke kjennetegn ved den lutherske kirke og det som skiller den fra andre protestantiske tradisjoner. De tre hovedtemaene var: Kirke- og teologihistorie, reformatoriske hovedtema og sjelesørgeriske tema.

De 12 ulike foredragene/talene blir lagt ut på YouTube. Ellers henvises det til LFs facebookside for mer informasjon. Neste års fordypningsdager er berammet til 23.- 26. august 2018, på samme sted, og programmet er allerede klart.

 

 

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto