Forholdet mellom islam og kristendom

21.09.2013
Dagfinn Stærk
Islam

Dagfinn Stærk beskriver på en oversiktlig måte forholdt mellom islam og kristendom.

Bildene viser spredningen av islam og den muslimske verden i dag.

1.    Muhammed – hvem han var og hva han ville

a. Bakgrunnen

På 500-tallet fantes flere arabiske stammer. Disse var polyteister (dyrket flere guder).

Muhammed ble født i år 570 i Mekka. Foreldrene døde tidlig, og Muhammed vokste opp hos en onkel. Han arbeidet så som kjøpmann hos enken Kadidja. De giftet seg da Muhammed var 25 år og hun 40 år.

Muhammed hadde kontakt med både krsitne og jøder. Han tenkte mye på urettferdigheten i samfunnet. Og var det rett å dyrke flere ulike guder?

b. Profet for Allah

Muhammed sa at engelen Gabriel hadde åpenbart seg for ham mens han var i en fjellhule for å meditere over meningen med livet. Han ble utvalgt til å være profet for Allah (arabisk for ”Gud”). Muhammed var da 40 år. Flere åpenbaringer fulgte.

Muhammed kunne ikke lese eller skrive selv, men han fikk andre til å skrive ned engelens budskap: Det finnes bare én Gud (monoteisme) – Man har et sosialt ansvar for alle – Det vil komme en dommedag for menneskene.

c. Motstandere og tilhengere

Kadidja var den første som trodde på ham. De fleste av hans tilhengere var fattige og slaver. Men lederne i Mekka motarbeidet ham. De tjentenemlig penger på helligdommen Kaba. Fordi Muhammed ble forfulgt i mekka, flyktet han med sine tilhengere til Yatrib, som nå fikk navnet Medina (”Profetens by”). Denne utvandringen fra Mekka til Medina skjedde i 622 e.Kr. Muslimsk tidsregning starter fra dette året.

Muhammed forente nå ulike stammer, og han ble deres leder.

d. Muhammed seirer

Lederne i Mekka lyktes nesten med å beseire Muhammed. Men i år 630 seiret Muhammed til slutt og inntok Mekka. Han kastet ut gudestatuene fra Kaba. Bara Alla

I år 630 e. Kr. seirer Muhammed til slutt og inntar  Mekka

Muhammed kaster ut gudestatuene fra Kaba, og fra nå av skal bare Allah dyrkes her. Alle må underkaste seg Allah. Islam betyr ”underkastelse”.

e. Siste år og død

Muhammed dro tilbake til Medina. Men før han døde, foretok han en siste reise til Mekka. Dette kalles den første pilegrimsreisen. Sermoniene han gjorde, ble forbilde for muslimene senere på deres pilegrimsreise til Mekka.

Muhammed holdt en avskjedstale på fjellet Arafat. Han døde i år 632. Muslimene mener han steg opp til himmelen fra den klippen jødene tror Abraham skulle ofre Isak. Her bygde muslimene en moské de kalte Klippedomen.

f. Islam etter Muhammed

Muhammed hadde ikke utnevnt noen etterfølger. Hvem skulle være kalif (etterfølger) etter Muhammed? Abu Bekr (en av Muhammeds svigerfedre) eller Ali (Muhammeds svigersønn)? Islam ble derfor snart splittet i tvo deler, shia og sunni. Shia = Alias parti.

2. Hva som er viktig for muslimene

Islam er som et hus som bæres oppe av fem søyler. Utspring fra Koranen, men står nevnt tydelig først i Hadith (nedskrevne fortellinger om hva Muhammed sa og gjorde).

a. Trosbekjennelsen

”La ilaha illallah wa muhammadur rasulullah – Det finns ingen Gud uten Allah, og Muhammed er hans profet”.

Dette er det første man sier om morgnen og det siste man sier om kvelden. Å tilbe noen annen enn Allah, er en dødssynd.

b. Bønnen

Muslimer skal be fem ganger om dagen, vendt mot Mekka – på arabisk.

Man ber Koranens første sure (kapittel), trosbekjennelsen og en velsignelse over Muhammed.

Bønnen skjer med pannen mot bakken for å vise ydmykhet mot Gud.

Først vasker man seg – viktig med renhet på kropp og i sinn.

Mennene dekker til skuldrene og fra navnlen og ned

Kvinnene dekker til ansiktet og hele kroppen

Det er obligatorisk for alle menn å be fredagsbønnen (middagsbønn), enten i moskeen eller i en gruppe.

c. Almisse

2,5 % av inntekt og formue skal gis til fattige og syke. Derved renses man fra sin synd og blir rettferdig. Der dette praktiseres, blir islam mer populært

d. Faste

I den niende måneden, Ramadan, faster man. Dette skjer ved at man avstår fra mat, drikke og sex mellom soloppgang og solnedgang.  

Den muslimske kalenderen følger månen, og Ramadan flytter seg derfor fra år til år.

Fasten er viktig for den enkelte og for fellesskapet. Det er en øvelse i å beherske seg selv og oppøve tålmodighet.

e. Pilegrimsreisen

Minst en gang i livet skal alle muslimer besøke Mekka, to måneder etter Ramadan. Man følger flere ritualer som er knyttet til historier om Abraham, Ismail og Hagar

Man går syv ganger rundt Kaba, mot sola. Helst bør man kysse den svarte steinen i Kaba. Denne var eid av Adam og gjenfunnet av Abraham.

Pilegrimene går syv ganger mellom to høyder for å huske at Hagar lette etter vann til sin sønn Ismail. Så drar man til fjellet Arafat. Der viser man sin avsky mot Satan ved å kaste stein. Det hele avsluttes med offerfesten id al-adah. Da ofrer man en sau.

Muslimene som deltar på Pilegrimsreisen, må være rituelt rene, og de tar på seg to hvite klesstykker som ikke er sydd sammen. Den ene dekker kroppen fra livet og ned, og den andre dekker overkroppen, men lar skulder være bar.

3.Likheter og ulikheter mellom islam og kristendom

a. Likheter

Monoteisme (troen på én Gud) – Gud har skapt alt og alle – Alle mennesker skal dømmes av Gud – Mener deres tro er den eneste rette – Troen baseres på en hellig bok

b. Islam – kristendom

IslamKristendom
Allah har ingen sønn eller andre som kan kalles Gud.Treenig Gud (Fader, Sønn og Den hellige ånd).
Jesus var profet, men bare et menneske.Jesus var – og er – Guds Sønn.
Ikke lage bilde av Allah (eller Muhammed).Kan lage bilde av Jesus (og Gud).
Mennesket ikke skapt i Guds bilde, vi er helt forskjellige.Mennesket skapt i Guds bilde.
Jesus døde ikke på korset, men ble hentet direkte opp til himmelen.Jesus døde på korset og oppsto fra de døde.
Må be fem ganger daglig.Ikke krav om bestemt antall bønner.
Den som følger Guds vei, kommer til himmelen.Den som tror på Jesus, kommer til himmelen.
Kvinne må gifte seg med muslimsk mann. Mann kan gifte seg med ikke-muslimsk kvinne, og barna regnes da som muslimer.Kristne bør helst gifte seg med kristne.
Koranen hellig bok, diktert av Allah.Bibelen hellig bok, Gud inspirerte forfatterne.

c. Hva Koranen sier om Jesus

Jesus (Isa) er nevnt 93 ganger. Jomfrufødselen omtales. Jesus gis flere høye titler enn noen annen profet (inklusiv Muhammed): Profet – Messias – Budbærer – Ord – Guds Ånd og nåde.

Koranen omtaler Jesu mirakler. 12 ganger nevnes “evangeliet”.

Kristne og jøder kalles for “bokens folk”.

I muslimsk tradisjon assosieres Jesus med endetiden og dommedag. Muslimer kan be til Jesus om helbredelse og hjelp. Man anser Jesus som en som har makt.

Positivt om JesusNegativt om Jesus
19,16-22: Maria var jomfru.5,116: Jesus har ikke kalt seg selv Gud.
3,45-46: Jesus blir æret høyt, regnet som rettfedig.6,163: Gud har ingen "medguder".
3,49: Jesus gjorde under.4,157: Jesus døde ikke på korset.
3,50: Vi skal lyde Jesus.2,116: Jesus var ikke Gud Sønn.

 

4. Ulike retninger innen islam

a. Islam etter Muhammed

Hvem skulle bli kalif (etterfølger) etter Muhammed? En slektning?? Ali var nærmeste slektning, men Abu Bekr ble valgt til kalif. Han var en rik kjøpmann som tidlig fulgte Muhammed, og dessuten far till Muhammeds favorithustru Aisha.

Abu Bekr døde etter to år. Omar (også Muhammeds svigerfar) overtok, men ble myrdet. Det samme skjedde med Othman.

Så ble Ali valgt til kalif. Hans tilhengere kalles Shiat Ali (Alis parti). Ali hadde mange fiender, bl.a. Muhammeds enke Aisha. Ali myrdet. Ny kalif overtok.. Ikke i slekt med Muhammed eller Ali. Shiaenes nye leder, Hussein, mistet livet i kamp mot kalifen. Husayn betraktes som martyr.

b. Shia og sunni

Sunni = tradisjon / Shia = Alis parti. 15 % shiamuslimer - 85 % sunnimuslimer.

Sunnimuslimene vil følge Muhammed og Koranen direkte. 

Shiamuslimene følger i tillegg tradisjonene etter Ali og hans tilhengere.  Er særlig opptatt av martyriet. Hussayn deres første martyr. Seier gjennom lidelse og offer.

c. Mange retninger

Sunni og shia har igjen mange retninger. Viktig i shia: Tolv-skolen. Statsreligion i Iran. Den tolvte imam (etter Ali) ble «bortrykket» i 874 og lever videre i en skjult tilværelse. Imamen inspirerer i dag mullaer (mestere) og ayatollaher.  Disse har stor innflytelse. Den ”skjulte imam” skal vende tilbake for å opprette et rettferdig rike.

d. Sufisme

Legger mest vekt på det indre, åndelige liv. Vil gjerne komme i transe/ekstase. (Dansende dervisjer) Fredelig form for islam. Bl.a. i Vest-Afrika.