Forkynnelsen av Kristi kors i 2012

25.11.2012
Thor Fremmegård
Aktuell kommentar Korset Korsteologi Kristologi

Jeg tenker at svært mange av oss som forkynner Guds Ord, forkynner for lite om Jesu kors, for lite om dybden og kraften i Ordet om korset.

Latinsk kors (via Wikimedia commons).

Jeg tenker at svært mange av oss som forkynner Guds Ord, forkynner for lite om Jesu kors, for lite om dybden og kraften i Ordet om korset. Korsets budskap inneholder svært mange ulike bibelske dimensjoner og det er aktuelt inn i alle menneskers hverdag, som aldri før. Jeg vil nevne noen stikkord:

  • I korsets budskap ser vi hva et menneske er verdt. Du er «dyrt kjøpt». Mennesket er viktig og umistelig for den treenige Gud. Det er ikke englene Jesus kommer for å frelse, men frafalne mennesker som er skapt i hans bilde.
  • I korsets budskap ser vi hva sann kjærlighet er, i ei tid med egoistisk og overfladisk bruk av kjærlighetsbegrepet. Her møter vi en Fars kjærlighet, en brors kjærlighet og en brudgoms kjærlighet som er konstant, som handler, som ofrer, som gir seg selv i døden for å beskytte, berge og løfte opp fra det dypeste mørke den en elsker.
  • I korsets budskap møter vi det grufulle alvoret i menneskets synd, vantro, selvforgudelse, egenrettferdighet, umoral, hykleri og løgn. Synden vekker Guds vrede og må betales, gjøres opp og sones.
  • I korsets budskap lærer vi at vredesreaksjonen i Guds vesen henger uløselig sammen med hans evige kjærlighet og hellighet.
  • I korsets budskap får vi det sterkeste inntrykk av helvete, fortapelsen, ja Gudsforlatthetens veldige mørke.
  • I korsets budskap lærer vi om innholdet i de aller viktigste bibelske begrepene som er umistelige i all sann kristendom: Jesu blod, forsoningen og syndenes forlatelse.
  • I korsets budskap finnes den absolutte seier over alle onde krefter i tilværelsen, over Djevelen og hele hans åndehær.
  • I korsets budskap finnes den sterkeste kraftkilde for menneskets kamp i mot alle former for fristelse, uærlighet, urenhet, avgudsdyrkelse m.m.
  • I korsets budskap finnes det en unik legedom i forhold til alle typer lidelse og sår. Både de sår en anklager seg selv for, de sår og lidelser en har fått i livet i en vond verden og de sår som andre har påført en.
  • I korsets budskap skapes det forsoning mellom mennesker som ingen annen kraft i tilværelsen kan få i stand. Når fiendskapet i forholdet til Gud avvikles, så skjer det samtidig noe i fiendskapet mellom medmennesker og folkeslag.

Så husk at du ikke forkynner for mye om Jesu kors, men for lite, for smalt og for «blodfattig»!

(Artikkelen har vært trykt i Dagen, i ”I Fokus” spalten)