Forsamlingsdannelse og menighetsforståelse

Seminar onsdag 21. oktober 2020 kl. 10.00-16.00.

Forsamlingsdannelse

Vi har de siste tiårene i Norge fått et endret kirkebilde hvor selvstendige menigheter vokser fram. Disse ønsker å være et strategisk verktøy for å nå videre med evangeliet. Men hvordan skal vi tenke om forsamlingsdannelse og menighetsforståelse? Hvordan kan vår lutherske arv være en ressurs for å tenke kreativt, visjonært og ekspansivt? Hvordan kan vi være trygge på vår basis og stå sammen - med en langsiktig bærekraft?

Vi vil dele visjoner og erfaringer, oppdateres på kunnskap, bevisstgjøres på strategi og å tenke offensivt. Vi ønsker å peke på både vår identitet og se de åpne dører i et samfunn med økende livssynsmangfold.

Last ned programmet via lenken i margen.

Oppdatert 5. juli 2020.