Forsoning mellom kristne - Ef 4,1-6 og Gal 1,6-9

06.07.2015
Knut Alfsvåg
Forsoning Sommerstevne 2015

Knut Alfsvåg holdt denne talen 04.07.2015 som en del av FBBs sommerstevne.

...Forsoning mellom kristne...