Frasigelse av biskopens åndelige tilsyn

22.01.2005
Nomen Nescio
(Ressurser)

FBB-BAKGRUNNSSTOFF:

Fra Dagen, 20, mars 1999.


Frasigelse av biskopens åndelige tilsyn.

29 prester og kirkelig ansatte i Hamar bryter med Köhn.


Åpent brev til Rosemarie Köhn:

Mandag 1. februar gikk du til det skritt å gjeninnsette Siri Sunde som kapellan i Nordre Land. Dette gjorde du til tross for enstemmige vedtak i Bispe- og Kirkemøtet 1997, der det heter: "...personer som lever i homofilt samliv kan ikke inneha kirkelige stillinger som vigslet prest, diakon eller kateket i Den norske kirke". Vi beklager sterkt at du som biskop har brutt med de vedtak som ble gjort i de kirkelige organer. Også i forhold til Bibelens samlede tale i spørsmålet om samliv, og i forholdet mellom vår egen kirke og andre kirkesamfunn, er dette meget alvorlig.

Dessverre får dette negative konsekvenser for vårt forhold til deg som biskop. Ditt brudd med de vedtak som de kirkelige organer har gjort, som du selv stemte for og lovet å overholde, gjør at vi har mistet tilliten til deg som biskop.

Det alvorligste er likevel den teologiske siden ved saken. Skriften bevitner at ekteskapet mellom mann og kvinne er det eneste sted for seksuelt samliv. Din teologiske begrunnelse for gjeninnsettelse av Siri Sunde svekker tilliten til Guds Ord. Kirken har arbeidet grundig med spørsmålet om homofilt samliv, og Kirkemøtet konkluderte høsten 1995 med at den

"ikke fant at det var gitt tilstrekkelig overbevisende teologiske argumenter for at Den norske kirke kan endre sin nåværende praksis med hensyn til tilsetting av personer som lever i homofilt samliv". Denne tilkjempede enighet ønsker vi å holde fast ved.

Din handling har ført oss som vigslede medarbeidere i Hamar bispedømmene, inn i en meget alvorlig lojalitetskonflikt. Den gjør det også vanskelig å utøve den tjeneste vi er satt til som kirkelige medarbeidere.

Dette får den konsekvens at vi nå frasier oss biskopens åndelige tilsyn. Vi kan ikke lenger anse deg som åndelig leder og veileder. Det innebærer at vi ikke vil bruke deg som sjelesørger eller søke pastorale råd. Vi kommer ikke til å invitere deg som predikant eller celebrant eller forøvrig ta noen initiativ overfor deg. Vi vil likevel forholde oss administrativt ryddig til biskopen og bispekontoret.

Til slutt vil vi uttrykke at vi er villige til å samtale med deg om de spørsmål som har skapt tillitskrisen når du måtte ønske dette.

Med hilsen

Tor-Ole Bjerke, sykehusprest i Lillehammer Geir Braadlie, sokneprest i Rendalen, Kjell Ellefsen, kallskap. i Sør-Aurdal, Frede Fjågesund, kapellan i Nord-Aurdal,

Jeanette Frantsen kapellan i Lillehammer, Ragnar Granaasen, prost i Hadeland og Land. Arne Bjørn Hansen, sokneprest i Ås, Georg E. Johnson, prost i Valdres, Tormod Kapelrud, kapellan i Lillehammer, Magne Olav Kildal, sokneprst i Vestre Gausdal, Magnor Kristen Langset, prost i Sør-Gudbrandsdal, Trond Laberg, sokneprest i Lunner, Astrid Sætrang Morvik, kapellan i Lunner, Eigil Morvik, ordinert prest Lunner, Åge Mundal, sokneprest i Lom, Ragnhild Olsen, kateket i Lillehammer, Runar H. Olsen, sokneprest i Hof, Jens Petter Ous, kapellan i Nord-Fron, Kjartan Ruset, sokneprest i Nord-Fron, Jon Olav Ryen, sokneprest i Folldal, Kåre Skagestad, kapellan i Vang, Marit Slettum, sokneprest i Etnedal, Rune Stray, soknepæst i Jevnaker, Per Christian Strand, skolelagsprest i Lillehammer, Unni Sveistnup, kapellan i Brandbu, Paul Undheim, prost i Vinger og Odal, Øystein Wang, kapellan i Søndre Land, Bjørn Egil Watsend, vikarprest i Gjøvik, Arne Torkil Aasen, res.kap. i Sør-Odal