Fri fra loven for å leve for Gud

Jan Bygstad holdt denne talen på FBBs sommerstevne 2014.

...Fri fra loven, for å leve for Gud - å tale rett om helliggjørelsen...