Frihet og bekjennelse

19.08.2021
Lutherske Fordypningsdager
Lutherske Fordypningsdager Luthersk tro Luthersk tro og bekjennelse Luthersk teologi Foredrag

Kunngjøring

LF 2021 i Bergen og digitalt

Vi har i år gleden av igjen å invitere til Lutherske Fordypningsdager hvor vi har anledning til å samles!

Årets program har to brennpunkt som relaterer til hverandre både tematisk og kronologisk. I 1520 kom skriftet «Et kristenmenneskes frihet» hvor Luther klargjør evangelisk frihet og bundethet. Året etter, i 1521 avlegger Luther sin kjente bekjennelse under riksdagen i Worms. Og i fastetiden i 1522 returnerte han fra «husarrest» på Wartburg for å prekene frihet i møte med fanatisme. Vi har gleden av å presentere kjente og kjære foredragsholdere som vil ta oss gjennom denne tematikken. Vi gjør i år et forsiktig forsøk på å samles to kvelder med et redusert program sammenlignet med foregående år. Lokale foredragsholdere vil være tilstede, mens utenlandske vil delta virtuelt. Grunnet et forfall har vi følgende endring i programmet: Fredag kveld vil Matt Richard sin post gå ut, og Knut Alfsvåg vil i stedet holde et foredrag med Ordets nådemiddel og relasjonen til det skapte, som tema. 

Med et redusert program blir også serveringen redusert. Se program og informasjon på www.fordypningsdager.com

Vel møtt, og spre gjerne informasjonen!

Hilsen komiteen