"Gamle" verdifulle perspektiver på stadig varm sak

04.03.2021
Knud W. Skov
Bokomtale kvinnelige prester Kvinneprestmotstand Kvinnelig prestetjeneste KSBB Teologihistorie Teologi

Bokanmeldelse

Boken er utgitt av FBB – Foreningen for Bibel og Bekjennelse