Gi mine øyne lys

28.10.2019
Helge Unneland
Bokanmeldelser Håp Salmenes bok Utbrent Livskriser Sorg Psykiske lidelser Ensomhet Mørke Lys

La det bli sagt først som sist: Dette er en bok som jeg vil varmt anbefale!

"Gi mine øyne lys"

Vidar Mæland Bakke:
GI MINE ØYNE LYS – HÅPSORD GJENNOM MØRKET
Luther Forlag 2019

 

Sjelden har jeg lest en bok som så sterkt berørte meg i gjenkjennelige bilder og situasjoner. Ordet «depresjon» har jo mange variabler. Ingen går gjennom livet uten å ha kjent på dette ordet eller nært beslektede omskrivinger som nedstemthet, nedtrykthet, tristhet, mismot eller tungsinn. Alle har sine livskriser. Derfor er dette en bok «for alle». Forfatteren Vidar Mæland Bakke deler åpent og ærlig fra sitt eget liv. Samtidig er han som teolog, prest og sjelesørger i en posisjon å dele «håpsord» fra Skriften i kombinasjon med kunnskap og visdom fra fagpsykologien. 

Det gleder meg at han i store deler av boken tar utgangspunkt i Bibelens salmer som jo speiler livets omskiftelighet. Ja, tittelen: «Gi mine øyne lys» er hentet fra en av Davidssalmene. Her er ord i det dypeste mørket og ord i glede og takknemlighet. Ingen livssituasjon er fremmed for Gud. Han tåler å høre våre rop og ser våre tårer. Bakkes betraktninger over «Salmer i mørket» - gir god veiledning og korrigerer det gudsbildet mange er preget av når forkynnelsen blir endimensjonal. Det kristne livet innebærer ikke bare «fryd og herlighet». Vi lever i gudsrikets spenning mellom «allerede – ennå ikke». 

Boken inneholder også en fortelling om utbrenthet, et kapittel om ensomhet og en tenkt brevveksling med 1500-tallets spanske munk – Johannes av korset, som skrev om «sjelens mørke natt». 

I en tid der både kirke og samfunn ønsker å arbeide for større åpenhet om psykiske lidelser, kommer denne boken som en gave! Den alminneliggjør erfaringer som alle har og viser vei til ord som kan gi trøst og holde oss fast i troen på Gud som både ser og er med – alle dager. 

Mange menigheter har diakonale tiltak som handler om sorg og andre livskriser. Denne boken burde være obligatorisk lesning for dem som er arrangører og en bok som en trygt kan anbefale mennesker i sorgens landskap. Den er for «alle» og skiller ikke mellom «de andre og «oss». Vi er i samme båt. Og i denne båten er Han med som har håpsord!

Boken er vakkert illustrert av Randi Holth Skarbø.