Gjenvalg i FBB

30.08.2023
Boe Johannes Hermansen
For Bibel og Bekjennelse FBB FBBs arrangementer FBB formann

Kunngjøring

Jan Bygstad ble gjenvalgt til formann i FBB. Foto: Boe Johannes Hermansen.

Prest dr.h.c. Jan Bygstad, Bergen ble gjenvalgt til formann i For Bibel og Bekjennelse (FBB) under generalforsamlingen 26. august, som ble holdt under Bibel- og bekjennelsesdager i Bergen.

Prest/forsker Ole Fr. Kullerud ble gjenvalgt som styremedlem for en ny treårsperiode.

Gjenstående styremedlemmer er: prest Erik A.H. Okkels, Nordkjosbotn, prest Mikael P.V. Bruun, Kristiansand, lektor Richard Skollevoll, Nordkjosbotn og bratsjist/pensjonist i Oslofilharmonien Inger Slåttebrekk Orestad, Oppegård.

Prest Benjamin B. Anda, Bergen og prest Sakarias Ingolfsson, Spydeberg ble valgt til varamedlemmer.

Sekretær/daglig leder på det 46. året er prest/skribent Boe Johannes Hermansen, Råde. Årsmeldingen (se vedlegg) og regnskapet ble enstemmig godkjent under generalforsamlingen.