Gjør motstand mot genderideologien

07.01.2015
FBB
Feminisme Familie Kjønnskamp

Fellesopprop fra kristne i de tre hovedkonfesjonene.

Illustrasjonsfoto. Symbol for unisex-toalett. Av brukeren Paris 16 (eget verk) [CC BY-SA 4.0] via Wikimedia Commons.

"Som kronen på sitt skaperverk har Gud i sin visdom skapt mennesket i polariteten mellom mann og kvinne, til gjensidig å kunne utfylle hverandre (1. Mos 1,26-27; 2,21-24). Her gjenspeiles det samme kjærlighetens fellesskap som består i han selv som den treenige Far og Sønn, forenet ved Den hellige ånd. På denne bakgrunn anser Bibelen det ekteskapelige bånd mellom de to kjønn og den familie som oppstår av dette, for å være en skaperordning. Den er grunnleggende for å opprettholde menneskeheten og gjelder til tidens slutt. Derfor har Gud vernet ekteskap og familie mot forfall og oppløsning gjennom tre bud, det 4., 6. og 10."

Slik begynner forfatterne dette oppropet. Hele oppropet kan leses ved å følge lenken i venstre margen (PDF-fil).

 

Listen vil være åpen for andre underskrivere til og med januar 2015.

Denne erklæring kan mot et frivillig bidrag til omkostningene bestilles hos:

Bund Apostolischer Bruderschaften
Schulstr. 1; D-72810 Gomaringen– Fax: 07072-92 03 44 –
E-mail: Prof@Peter-Beyerhaus.de

Hjemmeside: www.Bekenntnisbruderschaft.de

Bankforbindelse: KSK Tübingen Peter Beyerhaus, Unterkonto Bekenntnisökumene
IBAN: DE12641500200000553021 – BIC: SOLADES1TUB


(Artikkelen er oversatt fra tysk av Astrid Sagnes).