Gnostisisme og sårbarhet

09.07.2020
Knut Alfsvåg
Aktuell kommentar Gnostisisme Sårbarhet Transpersoner LHBTI Diskriminering Kjønn Biologi Ideologi Ytringsfrihet J.K. Rowling Vold Avvik Trakassering Urettferdighet Mobbing

Denne gangen er det transpersonene, altså mennesker som bryter med det rådende mann/kvinne-mønsteret. De føler seg urettferdig behandlet, og vil at skaden skal rettes opp.

Knut Alfsvåg

Slik går de inn i en rekke av sårbare grupper som det er blitt gjort urett overfor. Det dreier seg både om kvinner, fargede, religiøse og ideologiske minoriteter, og den etter hvert nokså omfattende LHBT-gruppen. Mobbing og andre former for urettferdighet kan ha ulike årsaker, og mange mennesker befinner seg i både en og flere av de utsatte gruppene.

Det er ingen grunn til å betvile at problemet er reelt; både mobbing, diskriminering og seksuell trakassering er virkelige problemer. I kristen etikk er det nulltoleranse for dette. Nestekjærlighetsbudet er universelt og kjenner ingen unntak.

Samtidig er mennesker ulike, og ikke all forskjellsbehandling er usaklig. Menn og kvinner opplever vanligvis ikke det som diskriminerende å bli henvist til kjønnsdelte toaletter på offentlige steder. Transpersoner gjør imidlertid det. For dem har kjønn ikke noe med biologi å gjøre. En har det kjønn en opplever at en har, og oppfatter det derfor som problematisk å bli tildelt toalett utelukkende etter sitt biologiske kjønn. Identiteten er rent åndelig eller mental, og biologi er bare en større eller mindre hindring på veien mot å realisere seg selv fullt ut.

Dette er en ideologi vi vanligvis omtaler som gnostisisme, og den er i vår tid ingen minoritetsposisjon. Å frigjøre seg fra kjønn og biologi er en uttalt målsetting i mange sammenhenger. Det så vi blant annet i den debatt om bioteknologi og kunstig reproduksjon vi nettopp har bak oss.

Toleransen for avvik fra den rådende gnostisisme kan ofte være nokså liten. Det har forfatteren J.K. Rowling fått merke. Hun har gjort oppmerksom på det forhold at hvis en opphever forståelsen av biologisk kjønn som et reelt fenomen, har det mange uheldige konsekvenser. Blant annet vil det ikke lenger være mulig å påtale menns vold mot og misbruk av kvinner. Har vi da tatt et skritt framover, eller har vi i realiteten gått et skritt tilbake?

Som Rowling også har pekt på, kan man ikke undertrykke denne debatten uten å innskrenke ytringsfriheten. Den massive protesten hennes uttalelser har blitt møtt med, tyder imidlertid på at det er mange som ikke deler hennes bekymring for at også ytringsfriheten skal forsvinne i den bølge av gnostisisme som nå skyller inn over oss.

(Tidligere publisert i Dagen)