Grill en kristen – om Bibelen

10.09.2020
Raymond Lillevik
Bokanmeldelser Bibelen Troverdighet Sannhet Skapelsen Spørsmål Bibeltillit Relevans

Dette er en litterær verktøykasse, også kalt artikkelsamling, om Bibelens troverdighet. Har man fulgt diskusjoner om Bibelen en stund, kan problemstillingene virke overveldende i sitt mangfold og sin kompleksitet.

Grill en kristen om Bibelen

Denne boka håndterer dette med en rekke kapitler for hvert utvalgte spørsmål, nærmere bestemt 22 artikler på under 180 sider. Det synes jeg er nokså imponerende, ettersom kvaliteten også er gjennomgående god. Dessuten honnør til redaktørene som har forholdt seg til 20 forfattere.

Nettopp denne statistikken vil kanskje virke mistenkelig for noen, for hvordan kan så mange spørsmål møtes så kortfattet uten å bli overfladisk behandlet? Min egen opplevelse er at boken følger oppskriften «kort og godt» og at beskrivelse og argumentasjon er treffsikker. Men, så klart en reflektert leser vil ønske seg mer. Dette løser boken ved at hvert kapittel anbefaler en liten håndfull bøker for grundigere studier. 

Det lar seg ikke gjøre å vurdere hvert kapittel i en slik anmeldelse, men selv satte jeg spesielt pris på Bjørn Are Davidsens artikkel om skapelsesfortellingen og kreasjonisme. Mye av det han skriver har jeg tidligere lest av ham med misunnelse, men her synes jeg han også klarer å møte evolusjonsskeptikere med varme, hvor deres posisjon til og med får spille en teologisk rolle. Selvsagt uten å gå på akkord med sin egen motstand mot kreasjonsistisk lesning. [1]

Bokens tre hoveddeler tar for seg spørsmål knyttet til henholdsvis Bibelens relevans, troverdighet og moral. Dette er ambisiøst, men riktig, synes jeg, også for en slik teologisk «førstehjelp». Faktisk er hvert kapittel verdt å lese, noen riktignok mer enn andre, antagelig avhengig av utgangspunktet til leseren. Det som boken lider under, er at et format som en artikkelsamling med svar på 22 spørsmål, neppe kan klare et mer helhetlig perspektiv eller en rød tråd. Selv kunne jeg tenke meg at man ved en anledning lot de vanskelige sidene ved Bibelen få være nettopp det, og slik unngå en eventuell forestilling om at Gud og Bibelen trenger hjelp fra oss for å fremstå harmonisk. Sjelesorg og veiledning handler ikke bare om å få hjelp til å få Bibel og bildet av Gud til å gå opp, men også om at Guds åpenbaring kan komme til oss i en skikkelse vi fristes til å skamme oss over. Jesus selv er det beste eksempelet. Når boken våger å ta for seg tekstene om vold og slaveri, behandler man dette på en bra måte hver for seg. Men slik for eksempel Salmenes bok viser oss, er Guds barn også overlatt til en del spørsmål. Da er det helt riktig å kjempe med dem og søke svar slik de 22 har gjort, men trolig også å huske at det å være en bibelleser, er å leve i en spenning.

Grill en kristen om Bibelen

Jon Romuld Håversen og Bjørn Hinderaker (red.)

Veritas/Lunde Forlag, 2000

177 sider, heftet

 

Fotnoter

[1]  Bjørn Are Davidsen, «Er Bibelens skapelsesfortelling i konflikt med vitenskapen?», side 64.