GT i Åpenbaringen

27.01.2015
Gunnar Johnstad
Johannes åpenbaring GT Bibeltime

Gunnar Johnstad holdt denne bibeltimen lørdag 24. januar 2015 som en del av en bibelhelg i FBB-Bjørgvin med tittelen "Åpenbaringen på tvers".

...GT i Åpenbaringen...