Gud, hvorfor sover du?

04.08.2022
Håkon Sunde Pedersen
Bokomtale Gud Guds Ord Guds bilde Gudsbegrep Guds makt Tro og liv Troserfaring Trosforståelse Troslære Liv Trøst

Bokanmeldelse

GUD, HVORFOR SOVER DU?

Lunde gir på nytt ut Gud, hvorfor sover du? av Leif Andersen, lektor i praktisk teologi ved MF Aarhus. Boka ble oversatt og utgitt på Lunde første gang i 1989. Når den nå utgis på nytt, kommer den sammen med en annen liten bok av samme forfatter: Når Gud er taus. Den sistnevnte er av nyere dato (2014) og har ikke vært utgitt på norsk før. To bøker i én altså.

I begge bøkene reiser Andersen spørsmålet om lidelsens problem. Men heller enn å løse problemet, er Andersens anliggende å gi trøst og hjelp til den som står midt i og erfarer problemet. At Gud er borte når man trenger ham som mest.

Andersen taler åpenbart ut av egen erfaring selv om han aldri bretter ut sin egen historie. Og nettopp det er én av bøkenes store styrker. Det tales ærlig, nært og innsiktsfullt om typiske erfaringer som mange kan kjenne seg igjen i. Med sin skarpe og gode penn lar Andersens lar disse erfaringene få tale fritt. Det kan kanskje være provoserende til tider, men også tankevekkende og til stor hjelp for den som lider.

Det sentrale omdreiningspunkt for den trøst og hjelp Andersen gir er tanken om at Gud at ulykkens skaper (Jes 45,7). Fordi Gud er min ulykkes skaper kan Gud holdes ansvarlig for min ulykke og lidelse, og jeg kan derfor også gråte, klage og rase ut hos ham. Men hos Gud kan jeg også finne hvile og håp, ja til og med takke og lovprise midt i ulykken og lidelsen. For ulykken er bestemt av en barmhjertig og omsorgsfull Gud, en Gud som elsker meg og som har demonstrert sin kjærlighet til meg i Jesus Kristus.

Denne måten å tenke om ulykke og lidelse på forankrer Andersen blant annet i Luthers tale om den skjulte Gud, særlig slik vi finner det formulert i Heidelbergtesene fra 1518. I Gud, hvorfor sover du? gir Andersen en glitrende innføring i denne siden ved luthersk teologi og utfolder og anvender den på en god og fruktbar måte.

Samtidig er Andersen oppmerksom på at talen om den skjulte Gud også har visse slagsider og kan misbrukes. Det samme gjelder for tanken om at Gud er ulykkens skaper. Dette gjør han oss særlig oppmerksomme på i den andre boka, Når Gud er taus.

Bak boka Når Gud er taus finner vi en debatt i dansk kristenhet for omkring 10 år siden om hvordan vi skal forstå Guds rolle i de tragiske hendelsene på Utøya i 2011. I denne debatten tok Andersen et skarpt oppgjør med en tenkning hvor en tenkning om den skjulte Gud og bibeltekster som Jes 45,7 ble brukt til å tillegge Gud en aktiv og destruktiv (demonisk?) rolle i 22. juli-hendelsene. Men da er alt tapt, og Gud er ikke lenger Gud. Derfor minner Andersen oss om at vi noen ganger står overfor ondskap og ulykker som ikke er villet av Gud. Situasjoner hvor et rent monistiske perspektiv, der Gud er alle tings skaper, ikke strekker til – hverken teologisk eller sjelesørgerisk. For som Andersen viselig og innsiktsfullt påpeker, i Bibelen gis det ikke bare et monistisk perspektiv på ulykke, lidelse og nød. I mange tekster ser vi også et klart dualistisk perspektiv komme til uttrykk, hvor Gud står med den lidende og kjemper mot det onde.

Nettopp dette er den kristne teologi og sjelesorg sin store lykke ifølge Andersen, at Bibelen inneholder et bredt spekter tekster som gjerne står i spenning til hverandre. Fra entydige monistiske tekster til mer dualistiske tekster. Vår oppgave er ikke å oppløse denne spenningen ved å velge det ene fremfor det andre. Heller ikke ved å forsøke å finne det ene riktige balansepunktet mellom ytterpunktene. Vi trenger snarere å omfavne det spenningsfeltet som etableres gjennom mangfoldet av bibeltekster, et spenningsfelt som verken må eller kan oppløses.

For noen vil dette kanskje være frustrerende og provoserende siden det medfører at Bibelen ikke uten videre gir noen endelig forklaring på lidelsen og det ondes problem. Men ifølge Andersen gjør det også at Gud forblir Gud og at Bibelen kan forkynne trøst og hjelp inn i enhver situasjon.

Andersens to bøker er relativt korte, og det er selvsagt ting å diskutere i dem. Men hovedsakene i dem mener jeg det er viktig for oss å få tak i. Da tror jeg vi kan være til hjelp både for oss selv og andre.

Mens Andersen på 80-tallet i noen grad pløyde ny mark med Gud, hvorfor sover du?, har det siden kommet en rekke lignende bøker som henvender seg til det lidende menneske. Andersens bøker er likevel særegne. Karakteristisk for Andersen er de befriende skarpe formuleringene og kvasse oppgjør med floskler, tillærte talemåter og fromt tåkeprat. Enda mer påfallende er den tydelige forankringen i luthersk teologi, i en luthersk korsteologi og tale om den skjulte Gud. Sammen med tydeliggjøringen av spenningsfeltet mellom monisme og dualisme i Bibelen, er det der vi finner de største skattene i den trøst og hjelp Andersen forkynner. Vi vinner mye om vi oppdager disse skattene – enten vi gjør det for første eller for n-te gang.

Tittel: Gud, hvorfor sover du?

Forfatter. Leif Andersen

Innbinding: Stivbind

Antall sider: 244

Forlag: Lunde Forlag

Utgivelsesår: 2022

Pris: Kr. 279

 

Håkon Sunde Pedersen

(Tidligere publisert i Fast Grunn)