Gud til alle tider!

10.07.2009
Aktuelt

Her kan du lese litt om hva som foregikk på årets sommerstevne.

FBB - i samarbeid med Ad Fontes pastoropplæring - arrangerte sommerstevne på Haugetun folkehøyskole 2.-5. juli med over 100 deltagere. Årets tema var: "Gud til alle tider".

Bibeltimene - med temaer fra profeten Jeremia - ble holdt av sokneprest Henrik Højlund. Kveldsmøtetalere var bl. a. redaktør Katrine Masvie og akademilektor Einar Solli. Det ble holdt en rekke seminarer, om å være disippel på skolen/jobben, eller som pensjonist. I tillegg fikk deltagerne innføring i "Islam - en del av hverdagen", "Evolusjon - vitenskap og bibel", "Herligheten og korset - hvorfor er jeg ikke en vellykket kristen?" og "Troens liv - med kronisk sykdom". Både under bibeltimene og seminarene var det et eget opplegg for barna.

Mellom samlingene var det lagt opp til et rikt aktivitetstilbud for alle aldersgrupper med: kano, bading, fotball, luftgevær, bordtennis og tur til museet Hauges Minde. Stevnekomité var: Alf Danbolt, Vidar Pettersen og Boe Johannes Hermansen.

Det kommer bilder fra sommerstevne i fbb.nu sitt galleri i nærmeste fremtid!