Guds folks enhet i mangfoldighetens kirkebilde

Fredrik Sidenvall holdt denne bibeltimen 14. september 2013 i Ryenberget kirke som en del av et seminar med tittelen "Guds folks enhet".

...Fredrik Sidenvall - Guds folks enhet i mangfoldighetens kirkebilde...