Guds rettferdighet - fra Romerbrevet

27.05.2010
Øyvind Samnøy
(Ressurser) Rettferdiggjørelse Romerbrevet Frelse Bibeltime

Fra bibelhelg i Tromsø, i regi av FBB Nord-Hålogaland

...Guds rettferdighet - fra Romerbrevet...