Gudsbilde og menneskesyn i kirkens liturgi (1/08)

10.09.2008
Dag Øivind Østereng
Troens Ord

Liturgi er hendelse

Å gå inn i kirken er en særegen hendelse. Og om vi visuelt vil se hva slags hendelse det dreier seg om, kan vi for eksempel ta en tur til Köln og besøke den storslåtte Kölnerdomen. Allerede før vi går inn i helligdommen møtes vi av en kirkefasade som utgjør en gedigen visjon av bibelhistorien. Formet i små og store skulpturer finner vi nær sagt hele bibelens persongalleri plassert over og omkring inngangen til kirken. I Kölnerdomen må vi helt konkret gå inn i kirken gjennom denne skaren av bibelske personligheter. Det taler visuelt om hvilken hendelse det er å gå inn i en kirke. Det er å gå inn i den bibelske historien, til fellesskap med patriarker, profeter, apostler og evangelister, og sammen med hele denne skaren av hellige også en stor engleskare som omgir oss på vei inn til Guds trone, alteret i Guds hus

 

Å komme til kirke er å gå inn i den bibelske hendelsen, ta del i den bibelske fortellingen, og se at kirken og våre liv her og nå er et videre stykke historie om Guds vei med sitt folk. I gudstjenesten veves bibelhistorie, kirkehistorie og nåtid sammen i eneste stor hendelse. Slik er vi selv midt i pilegrimsflokken på vei sammen med de hellige mot Guds evige rike. Å komme til kirke er å være midt i hendelsen, i fellesskap og kommunion med Guds folk til alle tider og på alle steder. Dette skjer i kirken.