Gudsfrykt og menneskefrykt i påskefortellingene

Denne bibeltimen ble holdt lørdag 5. april 2014 på Fjellheim bibelskole i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...2014 04 05 Sverre Boe Gudsfrykt og menneskefrykt i paskefortellingen...