Gudsfryktens hemmelighet (1. Tim. 3,16)

Denne bibeltimen ble holdt fredag 4. april 2014 på Fjellheim bibelskole i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...2014 04 04 Sverre Boe Gudsfryktens hemmelighet 1 Tim 3 16...