Gudstjenesten i Åpenbaringen

27.01.2015
Jan Bygstad
Johannes åpenbaring Gudstjeneste Bibeltime

Jan Bygstad holdt denne bibeltimen lørdag 24. januar 2015 som en del av en bibelhelg i FBB-Bjørgvin med tittelen "Åpenbaringen på tvers".

...Gudstjenesten i Åpenbaringen...