Gunnar Johnstad - Familien i Bibelen

Fra seminaret "Familien, en sosial konstruksjon...?" i FBB Bjørgvin 29.10.10.

...Gunnar Johnstad - Familien i Bibelen...