Gutt og jente

22.11.2021
Jon Syver Norbye
Bokomtale Kjønn Kjønnsnøytral ekteskapslov Kjønnsteori Kjønnsrevolusjon Skaperordning Skaper Ekteskapsforståelse Ekteskap Seksualitet

Bokanmeldelse

Gutt og jente En bok om sex, forhold, kjønn og identitet Forfattere: Olof Edsinger, Per og Therése Ewert og Julia Wellstam 2. utgave - utvidet og revidert

En bok om sex, forhold, kjønn og identitet

Forfattere: Olof Edsinger, Per og Therése Ewert og Julia Wellstam

2. utgave - utvidet og revidert

Denne boka kom i 2020 i en ny og utvidet utgave. Her er mye nytt stoff og to helt nye kapitler om kjønn og transproblematikk. Boka er skrevet av Olof Edsinger, generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen, i samarbeid med pedagoger og andre fagfolk. Den er oversatt og bearbeidet til norsk av guttogjente.no.. Boka egner seg godt både til å lese alene og til samtale/gruppeundervisning.

Temaene som tas opp, møter oss i media daglig. Her får vi konkret hjelp til å våge å gi plass for aktuelle og vanskelige spørsmål. Unge – og voksne – trenger ankerfeste for tankene, troen og livet. Vi leser i Salme 119: «Hvordan holder den unge stien sin ren? Ved å ta vare på dine ord. Jeg gjemmer ditt ord i hjertet, så jeg ikke skal synde mot deg.» (v.9 og 11).

Forfatterne vil veilede, med utgangspunkt i at Bibelen er Guds ord. Det betyr at seksuallivet hører hjemme i et livslangt ekteskap mellom én mann og én kvinne. Man kan ha en veldig bra ungdomstid uten å ha sex. Gjennom historiene som presenteres, må de unge ta stilling til hva de ville gjort i konkrete dilemmaer.

Spørsmålene som stilles, skaper rom for å reflektere og samtale og vil hjelpe unge til å ta gjennomtenkte valg: Gudsbilde og seksualitet. Når noen går over grensen? Hva skal en gjøre når man angrer? Forskjellen på samboerskap og ekteskap? Født i feil kropp? Sex og kjærlighet på nett. Boka henviser også til hjerneforskning, statistikk og lovverk, for å sette spørsmålene inn i en større sammenheng.

Flere aktuelle bøker og nettsider presenteres, ressurser for både ungdom og voksne/ ledere. For eksempel: guttogjente.no; samlivsbanken.no; heltfri.net.

Det er laget en egen lederveiledning, der det sies at undervisningen skiller seg fra skolens sex- og samlivs- undervisning på to punkter: 1. Spørsmål som handler om biologi og reproduksjon blir ikke utdypet. 2. Det gis verktøy for å bygge langsiktige og varige relasjoner, der sex og kjærlighet holdes sammen. Veiledningen blir gratis tilsendt ved henvendelse til post@guttogjente.no.

Boken kan kjøpes i FBB’s butikk: https://www.fbb.nu/nc/butikk/ Pris: Kr 100.

Jeg vil samtidig minne om og anbefale undervisningsopplegget fra MorFarBarn: SAMLIVSREVOLUSJON - et kurs om kjønn, seksualitet og kristen tro (kurset ligger på nettstedet www.samlivsbanken.no)

Jon Syver Norbye