Gyldige vigsler og kirkelig integritet

18.11.2014
Ole Fredrik Kullerud
Vigselsrett Ekteskap Den norske kirke

Bør kirken vie i kraft av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven?

Ole Fredrik Kullerud skriver følgende i innledningen til denne grundige artikkelen som kan lastes ned via lenken i venstre margen.

Bør Kirken fortsette å vie etter at ekteskapsloven fra og med 1.1.09 inkluderer likekjønnede parforhold i ekteskapsbegrepet: ”to personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap”? Spørsmålet har blitt reist ettersom den nye ekteskapsloven særlig framstår som et påtrengende problem for Kirken ved den kirkelige vigselsmannens dobbeltstilling under ekteskapsinngåelsen. Han gjør nemlig i vigselen to ting: Han velsigner brudeparet på Guds og Kirkens vegne. Men han opptrer også som notarius publicus på vegne av den norske staten. Vigsel er i Den norske kirke (heretter: Dnk) dessuten regulert direkte ved statsrett, ikke ved egen kirkelig lovgivning. Kun ved unntak som er definert i statlig lov kan en prest i ordinær menighetstjeneste nekte å vie når betingelsene for ekteskap for øvrig er oppfylt.