Håpet - nye himler og en ny jord (Åp 21-22)

13.04.2013
Jan Bygstad
Bibeltime Johannes åpenbaring Eskatologi

Jan Bygstad holdt denne bibeltimen 09.03.2013. Sted: Missingmyra bedehus.

...Jan Bygstad - Hapet nye himler og en ny jord...