Hans Johan Sagrusten - Treenighetens mysterium

...Hans Johan Sagrusten Treenighetens mysterium...

Seminar om Guds treenighet 7. og 8. september 2012 på Høgskolen i Staffeldtsgt.