Har amerikansk kristenhet feilet?

30.08.2018
Tellef A. Granås
Bokanmeldelser Luthersk teologi Lov og evangelium Vekkelsestradisjon Entusiasme Mystisisme Amerikansk kirkeliv Kirke

Spørsmålet som stilles kan like gjerne rettes til oss i Norge. Har de kristne i Norge feilet? Det høres dystert ut, men spørsmålet har sin hensikt.

Forsiden til "Has American Christianity Failed?"

Som formidler av evangeliet er pastor Wolfmueller trofast mot det bibelske budskapet. Han begynner og avslutter boken med de trøstende ordene fra Matt. 11, 28-30.

Bryan Wolfmueller (BW) er luthersk pastor (LCMS) i Colorado og er svært aktiv på digitale medier. Han er med-vert i flere podkaster og driver også med Youtube undervisning. Dette er en av få bøker han har gitt ut. Men «Has American Christianity Failed» høster lovord av bla John T. Pless (Professor, Concordia Theological Seminary).

Det er trøst å finne gjennom hele boken, for det er nettopp det evangeliet handler om, ifølge Wolfmueller: Å gi trøst til fortapte syndere. Når man leser boken kan man høre stemmen til Youtube – pastoren som om han leste opp boken direkte fra Iphonen. Stemmen hans er behagelig å lytte til og man får et inntrykk av en veltalende mann som også er teologisk presis. Boken er ikke tilgjengelig på norsk, så her får man skjerpet engelsken sin.

Forfatteren beskriver en lukt som er «ubiquitos», allestedsnærværende. Denne lukten er et bilde på de teologiske strømningene som kjennetegner «American Christianity». Som når man kommer på besøk i et hus med en bestemt lukt, så merker man seg dette. Men etter å ha kjent denne lukten en stund, så blir den ikke lenger distinkt. Man blir vant til den, og kjenner den ikke lenger. Slik er det også med teologi, mener Wolfmueller.

Wolfmueller har hatt en teologisk vandring I voksen alder. Han er oppvokst utenfor den lutherske kirke og hadde lite eller ingen forståelse for hvordan den lutherske kirke både er liturgisk, historisk og sakramental. Denne vandringen, og selvsagt den bibelske forankringen, gir troverdighet til bokens budskap. Wolfmueller har levd i American Christianity og forteller ut fra egen, og andres, erfaringer med pastoral omsorg.

Boken begynner med å dele American Christianity inn i fire hovedtrender: Vekkelsestradisjon (revivalism), pietisme, mystisisme og entusiasme. BW opererer med egne definisjoner og inndelinger på dette, men han forklarer inndelingene godt og man kan se for seg landskapet av de ulike teologiske trendene.

Vekkelsestradisjonen spores tilbake til Charles Finney, og hans formidling av behovet for å ta et valg for Jesus, er det som kjennetegner «Revivalism». Denne trenden feiler også i å se Skriftens klare budskap om at det er en nådig og frelsende Gud som kommer etter oss, plukker oss opp, gir oss omvendelsens og troens gave og kaller oss til å være Hans kjære venner. Vår frelse er Guds verk fra begynnelsen og vi er derfor passive mottakere av Hans nåde.

Pietisme lærer at den kristnes liv kjennetegnes av det voksende antallet gode gjerninger. Og at evangeliet var kun for å bli kristen, men at loven er for den kristne. Som om at Bibelen er formidler av instruksjoner for dette livet.

Mystisisme står for formidling av direkte tilgang til Gud, uten behovet for en mellommann. «Man bare vet at man er i Guds nærvær». Som om noe hemmelig på innsiden av deg tok deg dit. For mystikeren virker liturgien hul og uåndelig, men det er fordi liturgi er interessert i den objektive virkeligheten. Mens mystisismen har investert i en indre subjektiv erfaring.

Entusiasme sier at det åndelige livet skjer på innsiden av oss. Og at dette er noe som lusker i bakgrunnen hos både vekkelsestradisjonen, pietismen og mystisismen. Og entusiasmen feiler i å se at Guds verk i hovedsak skjer utenfor oss. BW skriver at Gud ikke har lovet at vi skal føle oss tilgitt, men at Han heller har lovet oss selve tilgivelsen.

BW hevder og argumenterer for at disse fire på sin egen måte angriper trøsten i evangeliet, og tar bort den kristnes tillit til Kristus. Og at disse fire former hodet og hjertet til American Christianity. Samt tar fokuset bort fra Kristus og fører det over på oss selv. Dette ender i en berg- og dalbane av ustabile følelser som svinger som en pendel mellom stolthet og fortvilelse. Og vi strever etter trygghet utenom evangeliet.

BW tar altså for seg disse fire trendene og vurderer dem i kontrast til den lutherske lære, inkludert Bibelens lære om lov og evangelium. Dette blir gjort med stor innsikt. Læren om arvesynd, eller mangelen på en bibelsk lære om synd, legger mye av grunnlaget for disse skadelige trendene, mener BW. Skriftens autoritet, læren om rettferdiggjørelsen og om de gode gjerninger blir tydelig gjennomgått, og gjort forståelig selv for den ulærde.

Dette er i stor grad en troslærebok som begrunnes tydelig med Bibelen, og BW tar også leseren med inn i den lutherske lære ved å bruke Konkordieboken. Dette gjøres i tydelig apologetisk stil og bygger et godt grunnlag for å lære hva, og aller mest, på hvem man tror.

BW kan vel ikke sies å være en Martin Luther av vår tid, men å si at han tar Martin Luther til vår tid er ikke å ta for hardt i. Teologi er morsomt, ifølge BW, og dette kommer frem når man leser. Dette til tross for at budskapet er alvorlig.

Boken avsluttes med noen kapitler om bønn som en kamp i motsetning til herlighet- og fremgangsteologi. Her får Wolfmueller delt mye bibelsk visdom på få sider. De siste ting blir gjennomgått og forklart med at Skriften tolker Skriften. Til slutt kommer det et kapittel om det å bli overrasket av evangeliet. Det siste er noe BW har opplevd selv i voksen alder, og man sitter igjen med at pastoren formidler en frelser som kommer til oss med tilgivelse for synd og et budskap om en Gud som smiler til sine barn på grunn av det Kristus har gjort FOR OSS.

Jeg anbefaler å lese denne boken dersom du mener at den lutherske lære ikke er det samme som Bibelen lærer. Og jeg anbefaler også deg som er formidler av Ordet i luthersk tradisjon, å lese denne boken. Forfatteren har nemlig et språk som er tradisjonelt, samtidig som han kommuniserer, etter min mening, til mennesker i vår samtid.

Dette er også en god bok for deg som er ny på veien, og ønsker å lære mer. Boken tar på en god og kjærlig måte for seg hva som skiller bibelsk kristentro fra andre menneskeskapte trender innenfor kristenheten. Jeg våger også å støtte meg til BW sin påstand om at dersom troende mennesker hadde blitt sluppet på en øde øy uten annet å lese i enn Bibelen, og uten noen som helst annen bakgrunnskunnskap enn Bibelen, ville ha blitt troende mennesker som stolte på Guds løfter i dåp, nattverd, forkynnelse og absolusjon.

Boken kan bestilles via CPH eller Amazon sine nettsider. Den er også tilgjengelig som ebok (iBooks) og Kindle.

 

"Has American Christianity failed?"

Av: Bryan Wolfmueller

Forlag: Concordia Publishing House

Antall sider: 250

 

Tellef A. Granås, Vennesla