Helge Unneland 70 år

07.10.2021
Sverre Langeland og Svenn Martinsen
Jubilant Prest FBB For Bibel og Bekjennelse

Jubileum

Helge Unneland har alltid vært en viktig ressurs for FBB. Foto: Boe Johannes Hermansen

Presten Helge Unneland fyller år 6. oktober. Selv om han kunne trukket seg tilbake for å «nyte sitt otium» med familie og private sysler, har han fortsatt en aktiv tilværelse som «seniorprest» vikarprest, kunst- og litteraturformidler m.m.

Sin første prestetjeneste hadde han som «arbeiderprest» i industristedet Tyssedal i Hardanger. Senere bar det sørover til Farsund og Lista, der han var bestyrer for Åpta misjonssenter og industriarbeider før han ble sokneprest.

Deretter kom han tilbake til sin hjemby Bergen som husfar på Sta. Sunniva studenthjem ved siden av studier i kunsthistorie, vikarprestetjeneste og studentpresttjeneste ved Norsk Lærerakademi. Så fulgte noen år som sokneprest i Sund og prostiprest i Vesthordaland.

I flere tiår har han vært en betydelig bidragsyter i i bønne-og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse. Han spilte en nøkkelrolle ved etableringen og driften av den årlige familieleiren. Flere generasjoner barn og unge har hatt minneverdige opplevelser med ham rundt bålet, med pinnebrød, gitar, historier og completorium.

I mange år gjorde han en stor arbeidsinnsats for kirkebladet «Lære og Liv». Senere var han en pådriver for tidebønnsboken «La oss be» som kom ut i 2017.

Helge er en beskjeden bakspiller, og det er ikke få verv som kasserer og sekretær han har påtatt seg i årenes løp. Mange har møtt ham som en dyktig liturg og forkynner og en varm sjelesørger. Han er viden kjent for sine gode brød, som han gjerne deler rundhåndet av. Undertegnede har hatt gleden av å dele hans trofaste vennskap i Prestefellesskapet Pro Ecclesia og senere i ordofellesskapet Johanneskretsen. Vi ønsker vår venn en fin feiring og en fortsatt aktiv tilværelse til glede for familie, venner, samfunn og kirke.

Sverre Langeland og Svenn Martinsen

Også FBB vil gjerne gratulere Helge Unneland med dagen, og takke for mangeårig innsats som medlem og støttespiller i arbeidet for Bibel og bekjennelse.

Boe Johannes Hermansen, FBBs daglige leder