Herrens bønn i dåpen og nattverden

03.03.2015
Jacob Appell
Dåp Bibeltime Nattverd

Denne bibeltimen ble holdt i regi av FBB Nord-Hålogaland i februar 2015.

...Herrens bønn i dåpen og nattverden...