Hjelp flyktningene!

13.03.2016
Ragnar Andersen
Aktuell kommentar

Styret i Østfold lokallag av foreningen For Bibel og bekjennelse (FBB) vil uttrykke vår uro over at det brer seg negative holdninger til mennesker på flukt for sitt liv og sin sikkerhet.

Den hjerteskjærende flyktningstrømmen har utløst mye medmenneskelig omsorg, men i den senere tid virker det som motviljen mot å ta imot mennesker i større antall har vokst i Norge som andre steder i Europa. Myndighetene forvalter et asylinstitutt, men synes å ha svært fleksible tolkninger når det gjelder hvem som har behov. 

Vi trenger å bevisstgjøre oss at det er medmennesker det handler om. Mange har ubeskrivelige redsler bak seg. Det har drevet dem til å søke tilflukt borte fra sitt hjemland. Det kunne være deg eller meg som stod ved en stengt grense, eller som ble sendt tilbake til det uvisse. Medmenneskelighet er å se den enkelte, det er å bry seg om han og henne, det er å hjelpe på beste måte. Dagens flyktningesituasjon utfordrer politikerne og oss alle til å vise medmenneskelighet. Vi er alle gjester på en jord som tilhører vår Skaper. Landet skal forvaltes under ansvar for Han, som alle skal avlegge regnskap for. Noen krever en streng og rettferdig asylpolitikk, men det er ikke en rettferdig politikk hvis den ikke er god for vår neste i nød og fare. Det må være et ufravikelig prinsipp at en god og rettferdig politikk tar utgangspunkt i medmenneskers behov for beskyttelse og trygghet, og ikke i snevre nasjonale interesser.

For styret i FBB Østfold
Ragnar Andersen
formann