Høringsuttalelser om "regulering av konverteringsterapi"

09.11.2021
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Aktuelt fra andre FBB For Bibel og Bekjennelse Konverteringsterapi Stortinget Politikk

Aktuelt

Samlesak for høringsuttalelser om "regulering av konverteringsterapi"

Her følger flere høringsuttalelser om konverteringterapi:

- Sentralstyret i FBB

Den nordisk-katolske kirke

- Normisjon, NLM, ImF og DELK

- Verdialliansen