Hva er forskjell?

16.08.2021
Boe Johannes Hermansen
Foredrag Luthersk tro og bekjennelse Luthersk teologi Reformert Martin Luther Kalvinisme Katolsk tro Katolsk Katolsk kirke Teologi

Kunngjøring

Knut Alfsvåg

Seminar torsdag 25.11.21 kl. 17.30-21.00 på Fjellhaug, Oslo

Foredrag I: Arne Helge Teigen: «Hva er forskjell på reformert og luthersk?»

Foredrag II: Knut Alfsvåg: «Hva er forskjell på romersk-katolsk og luthersk?»

Seminaret blir både fysisk og digitalt. Nærmere info kommer