Hva evangeliene forteller som vi ofte ikke legger merke til

16.09.2019
Alf Danbolt
Bokanmeldelser Faktaopplysninger Kilder Bibeltekster Evangeliene NT Bibelen

Takk til Veritas forlag som har utgitt denne boken, den var det en glede å få lese.

Kan vi stole på evangeliene?

Williams, Peter J.: Kan vi stole på evangeliene? Veritas forlag, Oslo, 2019 134 sider.

Mange hopper over alle faktaopplysningene vi finner i evangeliene som stedsnavn, personnavn, tidsangivelser, slektsregistre osv. som mindre interessant og "oppbyggelig". Er du blant dem vil du i denne boken oppdage hvor viktige disse opplysningene er. Slike «jordiske» opplysninger gir trygghet for at det evangeliene forteller om Jesus, hans liv og gjerning for vår frelse, er nedtegnet på en troverdig måte som harmonerer med det som er nødvendig for et slikt budskap. Denne rammen er ikke likegyldig, noe som kommer tydelig frem sett i kontrast til f.eks. gnostiske evangelier.  

Boken begynner med å sitere ikke-kristne kilder som beretter om Jesus i det første århundre. Det er interessant lesning som vitner om hvordan de første kristne ble oppfattet utenfra, særlig sett fra den romerske øvrighetens side. Deretter er det et kapittel om de fire evangeliene som historiske kilder sett i forhold til andre historiske kilder fra samme tid, og i forhold til hverandre. 

Så følger en innføring i hvordan evangelienes kjennskap til geografiske forhold, personnavn, tradisjoner, botanikk, økonomiske forhold, språk og skikker dokumenterer inngående kjennskap til det geografiske området de beretter om. Han påviser hvordan tilfeldige sammentreff mellom de ulike evangeliene og bruk av sitater, også understøtter troverdigheten av det som er skrevet. Det samme gjør de tilsynelatende motsigelsene som vi finner. 

Forfatteren er den yngste leder noensinne av studiesenteret Tyndale House i Cambridge. Han underviser ved universitetene i Cambrigde og Aberdeen. Han sier selv i et intervju om boken, at han har skrevet den først og fremst for ikke-kristne. Han vil vise evangelienes troverdighet ut fra den måten de er skrevet på. Boken er derfor også ment for ferske kristne, og selvsagt for alle kristne. Han åpner opp for sider ved det evangeliene som mange ikke legger merke til, men som viser hvor pålitelige de er som historiske kilder til de begivenhetene de beretter om.

Dette er ingen fagteologisk bok, men for den som vil fordype seg i temaet, er det rikelig med litteraturhenvisninger. Men også for mange teologer vil nok denne boken kunne være en øyeåpner for nye sider ved bibeltekstene. Det er en liten bok med et aktuelt innhold som er lettlest, så her er det bare å ta fatt. Boken er dessuten en utmerket gave som gjerne kan følges opp med en samtale, eller kanskje som samtalegrunnlag i en bibelgruppe? eller ved lunsjbordet på jobben?