Hva kan lutheranere lære av pietismens kirkekritikk

Kåre Svebak høster lærdommer fra pietismens kirkekritikk i denne artikkelen.

Artikkelen kan lastes ned via lenken i venstre margen.