Hverdagskristendom

10.06.2016
Harald Kaasa Hammer
Det kristne livet

Manus til foredrag som Harald Kaasa Hammer holdt på bibelhelg i Namsos 27. - 29. mai 2016.

Manuset kan lastes ned som Power Point-fil fra lenken i venstre margen.