Hvordan å møte kriserammede etter en tornado

12.10.2012
Marianne Leine With

Nettside og video som viser hvordan en menighet møter kriserammede etter en tornado.