Hvordan kende Gud og hans vilje

19.09.2022
Boe Johannes Hermansen
Arrangement Luthersk tro Luthersk tro og bekjennelse Lutherske Fordypningsdager Luthersk teologi Åpenbaring Inspirasjon Nådemiddel De ti bud Guds Ord Skriftsyn Skriften alene Bibeltroskap Bibeltillit Bibelforståelse Bibelbruk Danmark

Kunngjøring

Hvordan kende Gud og hans vilje

Løbeseddel-2023.pdf (lutherskfordybelse.dk)

Luthersk fordybelsesdag i Herning d. 4/2 2023 i Missionshuset Bethania, Torvet 9, 7400 Herning.