Hvorfor bordbønn?

21.08.2023
Knut Alfsvåg
Skapertro Bønn Bønner Skaperverk Skaper Skapelsesteologi Gudstjenesteliv Guds folk Gudstro Gudsforståelse Gudserkjennelse Gud Jesus Luthers lille katekisme Luther Luthers skrifter Salmenes bok

Bønn

Knut Alfsvåg

Hvorfor ber vi bordbønn? Fra en side sett er svaret på det spørsmålet svært enkelt, i hvert fall for kristne; vi ber bordbønn fordi Jesus gjorde det. Men hvorfor gjorde han det? Har dette en begrunnelse som gjør det viktig og nødvendig å fortsette å be for maten?

Når vi er samlet til gudstjeneste, bekjenner vi vår tro på Gud Fader, som har skapt himmel og jord. Det betyr at den verden vi lever i og de ting naturen bringer fram, er Guds gode gaver til oss. Når dette gjelder alt som fins, må det også gjelde maten på bordet. Når vi ber bordbønn, uttrykker vi derfor at vi befinner oss i den verden Gud har skapt og med takknemlighet tar imot de gaver han gir oss.

Det fins imidlertid mennesker som ikke synes dette er en meningsfull tilnærming. Det fins mennesker som hevder det ikke gir mening å tenke seg at verden har en Skaper, og dermed heller ikke synes det gir mening å takke Gud hverken for livet eller maten på bordet. Derfor ber de heller ikke bordbønn.

Dette er ikke en rasjonell tilnærming. Fins det ingen Skaper, fins det heller ingen mening og struktur i tilværelsen, og da kan heller ikke troen på at det finnes eller ikke finnes en Skaper, uttrykkes. Et forsøk på å gi en rasjonell begrunnelse for at det ikke finnes en Skaper, er derfor et selvmotsigende prosjekt. Det er skapertroen som er den rasjonelle og konsistente måte å forholde seg til virkeligheten på. At skapertroen for tiden er omstridt, i hvert fall i vår del av verden, endrer ikke noe på det.

Likevel skal vi møte også menneskers mangel på tro med respekt og ikke inkludere mennesker i den trospraksis det er å be for maten om de åpenbart ikke ønsker det. Samtidig er det viktig å holde fast på at det er den gudstro som bordbønn springer ut av, som er den naturlige og rasjonelle virkelighetsforståelsen. Det er derfor ingen grunn til å ikke være frimodig på bordbønnens vegne.

Da Martin Luther skrev sin katekisme, tok han med en veiledning for hvordan en på en enkel måte kan ta sin gudstro med seg inn i hverdagen. Derfor gir han veiledning for og eksempler på morgenbønn, kveldsbønn og bordbønn. Som bordbønn foreslår han å bruke Salme 145,15-16: «Alles øyne venter på deg, og du gir dem mat i rett tid. Du åpner din hånd og metter alt som lever, med det gode.»

Det må ikke gjøres slik, men det er viktig at det gjøres. Og Luthers forslag er fremdeles et godt forslag til hvordan det kan gjøres. På nr. 761 i Norsk Salmebok har forslaget til og med fått en melodi.

Knut Alfsvåg

(Tidligere publisert i Dagen)