Hvorfor et evangelisk-luthersk gudstjenestefellesskap?

Kåre Svebak presenterer 16 ekklesiologiske teser i denne artikkelen.

Artikkelen kan lastes ned via lenken i venstre margen.