Hvorfor hører ikke Gud?

17.02.2018
Bengt Birgersson
Bønn

Bibelhelg i regi av FBB Bjørgvin februar 2018

...Hvorfor hører ikke Gud?...

Bengt Birgersson