I dag må du lese Carissimi

01.01.2016
Dagen
Carissimi

Dagen har i dag gleden av å trykke både oppropet "For enhetens skyld" og basisdokumentet "Caris- simi". Det handler ikke om småtterier. De to dokumentene fyller fire hele avissider (se side 17 -20 i dagens Dagen). Men vi vil likevel oppfordre leserne våre så sterkt vi kan til å sette seg ned og lese, ja lese nøye. For dette kan være den siste anlednrngen vi i vår levetid får til å forsvare effektivt apostolisk kristendom innen Den norske kirke.

DET ER TO SOKNEPRESTER og to teologer i kirkelige spesialstillinger som står bak "For enhetens skyld" og "Carissimi". De fire inviterer til tilslutningsimderskrifter i en sindig og sunn kirkelig prosess. Det gir utfordringen deres en kjærkommen atmosfære av ro. Det handler ikke om å storme heseblesende inn i en eller annen aksjon. Men det handler om å ta seg tid til å tenke før en taler og handler.


MEN SAMTIDIG ER allerede denne siden ved de to dokumentene et tungt argument for at folk nettopp bør lese selv hva som faktisk står i dem. Derfor bør alle gjøre nettopp det.

VI ER KLAR OVER AT de to dokumentene ikke kan karakteriseres som aldeles lettleste. Det betyr ikke at de er tungleste. Tvert imot. Språket i dem er ikke spesielt vanskelig. Men dokumentene gjennomgår presise teologiske og kirkelige resonnementer. Og lesing av presise resonnementer krever at tankene våre må arbeide våkent mens vi leser.

MEN OGSÅ DET ER et godt argument for at mange må bestemme seg for å sikre seg ro og tid til å lese disse to dokumentene i sin helhet. For vi trenger alle denne ettertanken.

DESSUTEN ER DET lenge siden det har foreligget en så solid kirkelig grunn til å oppfordre folk om å lese, ja lese nøye. For krisesituasjonen innen Den norske kirke er gått fra vondt til verre, både år for år og dag for dag, gjennom lange tider. Det har ikke vært flust med grunner til å glede seg over nye ting som skjedde i kirkelandskapet. Men oppropet "For enhetens skyld" og basisdokumentet "Carissimi" kommer som velsignede lyskilder i et voksende mørke, og som sårt etterlengtet motgift mot frustrasjon og fortvilelse.

OGSÅ AV DEN GRUNN ber du lese disse to dokumentene. Du blir rett og slett glad av å lese dem.

VI ER OGSÅ KLAR OVER at tankegangen i basisdokumentet "Carissimi" noen steder er noen hakk mildere enn ting vi har skrevet på lederplass her i Dagen, ikke minst i bedømmelsen av visse sen- tralkirkelige vedtak og dokumenter de siste 15 årene. Men desto mer inntrykk gjør det å se hvor bunn solid disse to dokumentene greier å resonnere i kjernesunn retning med sats i slike tekster.

VI MENER PÅ FULLT ALVOR at dette oppropet og dette basisdokumentet kan være den siste anledning bekjennelseskirkens folk innenfor Den norske kirke overhodet vil få til å vitne med bredde, representativitet, troskap og tyngde for Herrens ord og den sunne læren inn i den norske kirkesi- tuasjonen

MEN OGSÅ DETTE trenger du å se med egne øyne. Derfor bør du lese selv det som står i de to dokumentene.

(Dagen på lederplass 20.09.2007)