I Herrens bønn er Jesus sentrum

Denne bibeltimen ble holdt i regi av FBB Nord-Hålogaland i februar 2015.

......