I møte med Gud - Jes 6,8

11.12.2014
Jan Tore Olsen
Jesaja Bibeltime

Jan Tore Olsen holdt denne bibeltimen 29. november 2014 i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...I møte med Gud - Jes 6,8...